Aan de slag met competentieontwikkeling

Aan de slag met competentieontwikkeling

Motivatie om zelf competenties te ontwikkelen, leidt niet vanzelfsprekend tot succes. Het is eerder andersom: succes kan leiden tot motivatie. Hoe kunt u dit inzicht gebruiken om meer uit uzelf te halen? Wanneer u met uw gedrag uw talent tot uiting brengt, heeft u een belangrijke stap gezet. In feite vertaalt u op deze manier uw talenten in concrete competenties.

Het is daarom belangrijk om een keuze te maken voor een ontwikkeltraject dat ervoor zorgt dat u gemotiveerd blijft en duurzame resultaten boekt. Je wordt immers blij van activiteiten die bij je passen en waar je, omdat je er goed in bent of kunt worden, successen mee kunt behalen voor uzelf en de organisatie.

Wanneer is iemand competent?

Denken en werken in competenties is de afgelopen jaren in veel organisaties ingeburgerd. Wanneer u zich verder wilt ontwikkelen, is het daarom slim om meer over competenties te weten te komen. Veelgevraagde competenties in organisaties zijn bijvoorbeeld samenwerken, communiceren, overtuigen of leidinggeven. Wat onder bijvoorbeeld de competentie overtuigen verstaan wordt, kan echter per organisatie verschillen. Dat hangt van de situatie af. Iemand is ‘competent’ voor overtuigen als hij zich in een bepaalde situatie met een bepaalde taak, succesvol gedraagt. Dat betekent dat iemand, die bepaald gedrag vertoont, wel competent kan zijn in de ene situatie, maar juist niet in de andere. Een uitsmijter die een ongewenste gast met harde hand uit een disco zet, is in die situatie competent in overtuigen. Doet deze persoon ditzelfde in het Amstel Hotel, dan is dat minder competent.

Onderscheid tussen succesvol en onsuccesvol gedrag

Veel organisaties werken met een competentiewoordenboek. Daarin staan de definities van competenties die belangrijk zijn voor het succes van de organisatie. Een handige informatiebron wanneer u zich gaat oriënteren op een ontwikkeltraject of training. Op basis van een competentiedefinitie kunt u succesvol en niet succesvol gedrag voor deze competentie onderscheiden en krijgt u waardevolle informatie over de verwachtingen rondom de voor uw organisatie belangrijke competenties.

Ontwikkelbaarheid van competenties

Het antwoord op de vraag of u in staat bent uzelf te verbeteren in een bepaalde competentie is voor een heel groot deel afhankelijk van talent. Niet iedereen kan alles even gemakkelijk leren of doen. Persoonlijkheid en intelligentie stellen grenzen aan het gemak waarmee u sommige competenties eigen kunt maken. Bovendien verschillen competenties in ontwikkelbaarheid. Zo is ‘durf’ moeilijk te ontwikkelen, omdat het vaak samenhangt met persoonlijke angsten of met het feit dat risico’s nemen afgestraft wordt in de organisatie. Terwijl ‘ondernemerschap’, als het gaat om het signaleren, het creëren en het beïnvloeden van zakelijke mogelijkheden, goed kan worden ontwikkeld.

Als durf niet een van uw sterkste punten is, is het dus niet handig om je in een ontwikkeltraject op durf te richten. Je zult weinig succes boeken met als gevolg dat je motivatie snel tot een nulpunt daalt. Beter is te kijken naar een ontwikkelbare competentie waar u wel talent voor hebt en waarmee u het tekort aan durf kunt compenseren. Of u kunt besluiten uw loopbaan in een richting te ontwikkelen die beter aansluit bij uw talenten.

De invloed van zelfkennis en omgeving

Successen boeken in een ontwikkeltraject én uw loopbaan heeft dus voor een groot deel te maken met hoe goed u uzelf kent. Heeft u een correct beeld van uw eigen talenten en competenties? Daarnaast speelt de omgeving een hele bepalende rol. Vertrouwt u erop dat uw werk en persoonlijke situatie ruimte bieden om de competenties die u kunt en wilt ontwikkelen, daadwerkelijk in de praktijk te brengen? Want alleen door het geleerde te oefenen in de praktijk, zult u merken dat de energie die u in uw ontwikkeling steekt, zijn vruchten afwerpt. En zoals al eerder gezegd: succes leidt tot motivatie.

Eén competentie tegelijk

De werkpraktijk bestaat niet uit een aantal kant-en-klare competenties. Dit betekent dat u in uw dagelijkse werkzaamheden onbewust aan verschillende competenties werkt. Het bewust aanleren van nieuw gedrag duurt minimaal 20 dagen! Focus daarom op één competentie tegelijk. Eerst deze goed oefenen om vervolgens naar een volgende competentie over te stappen.

De route naar succes

Stel u wilt de competentie ‘overtuigingskracht’ verbeteren. Hoe gaat dit dan in zijn werk? Een traject voor de succesvolle ontwikkeling van deze en andere competenties, zou er als volgt uit kunnen zien:

1. Competentie en talent

Hoe staat het met uw ontwikkelbaarheid ten aanzien van de competentie ‘overtuigingskracht’? Het antwoord op deze vraag kunt u bijvoorbeeld halen uit een gesprek met collega’s en leidinggevende. Het kan echter zijn dat u de competentie niet laat zien in je huidige functie, terwijl deze competentie wel goed bij u past. Dan zal de feedback over deze competentie weinig relevant zijn. In dat geval kunnen een competentietest of een assessment u helpen zicht te geven op de ontwikkelbaarheid van de competentie.

2. Kennis opdoen

De tweede stap in het ontwikkelproces bestaat uit het eigen maken van kennis over overtuigingskracht. U kunt er een boek over lezen, Youtube filmpjes bekijken, een training volgen, de kunst afkijken van collega’s die u overtuigend vindt

3. Vaardigheden oefenen in kleine haalbare stappen

Dan komt het aan op oefenen van nieuwe vaardigheden in de praktijk. Het beste is daarin kleine haalbare stappen te nemen. Dat biedt de meeste kans op snelle succesjes, waarmee u de motivatie voor uw ontwikkeling verder kunt versterken. Voor de competentie ‘overtuigingskracht’ is dat bijvoorbeeld aandacht trekken. Daarmee verhoogt u de kans dat uw boodschap ook daadwerkelijk gehoord wordt. Actief luisteren van degenen voor wie uwboodschap is bestemd, is daarvoor cruciaal. Dit krijgt u voor elkaar door bijvoorbeeld als eerste het woord te nemen, een scherpe opmerking te maken of een prikkelende vraag te stellen.

4. Feedback uit de praktijk

Vraag uw collega’s en leidinggevende om feedback, zodat u ten aanzien van ‘aandacht trekken’ verder kunt verbeteren.

Keuze voor een training

Bovengenoemde stappen zijn ook heel goed te combineren met een training op het gebied van overtuigingskracht. Let bij uw keuze wel op of bovengenoemde stappen ook in het trainingsprogramma zijn verwerkt. Daarnaast biedt een training de mogelijkheid je praktijkervaringen te delen met gelijkgestemden en er is veel meer tijd beschikbaar voor feedback en tips. Zo versnelt u de ontwikkeling wat uw motivatie weer ten goede komt.

 

Doe de Company Profiler test

Dit vind je ook interessant

7 persoonlijkheidskenmerken om organisaties te omschrijven

Vergroot de effectiviteit van een ontwikkeltraject met inzicht

Wat is de identiteit van uw organisatie?

Bekijk alle artikelen
Company Profiler

Ontdek wat voor identiteit uw organisatie heeft!

Start de test direct!